<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SCHOTT_df1cc44fd2.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Produkte</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>SCHOTT AG im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/5/csm_BASF_b0df62299e.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Research</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>BASF im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/e/c/csm_superTEXtower002www_020b6604cf.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Research</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>SplineTEX im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/b/1/csm_COCOON_FS_Pressemitteilung_Technik_neu_6f863b46f4.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Research</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>COCOON_FS im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/a/6/csm_ECOPHIT-P-7471_02_81ed1d4c84.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Konstruktion</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>SGL Carbon im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/f/csm_superslim-fh-dortmund_Mockup-open-02_d4337dbdf0.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Produkte</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Ultraslim im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ILEK_Systemprofil_d82618d0f6.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Research</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>ILEK im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/0/c/csm_JUNG_Messing_dark_liegend_cce96ec14c.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Produkte</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Jung im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/7/6/csm_Tretford-multico_940_e6cff56ac0.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Research</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Tretford im DETAIL research White Cube</h2> </div> </section>