<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/1/csm_Schulitz01_e6387ba5dc.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">News</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Schulitz und Partner gewinnen Stadionwettbewerb in Brasilien</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/7/c/csm_daenischer-pavillion-expo20_60deac31fa.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">News</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Dänischer Pavillion für die Expo 2010</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/8/csm_sauerbruch-duesseldorf0_3d8474983d.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">News</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Sauerbruch Hutton bauen Hochhaus in Düsseldorf</h2> </div> </section>
Konstruktion

Chemische Fabrik Dr. Weigert

<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/5/4/csm_Vitra_1_2538c17281.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Gebäude</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Vitra Spectraseis Zürich</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" title="Grundriss 1" alt="Grundriss Feco Forum 0EG" src="/fileadmin/_processed_/5/a/csm_feco_Grundriss-feco-forum_0EG_01_e01654a0d5.jpg" width="467" height="312" /> <section> <span class="article-preview__category">Konstruktion</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Identität des Ortes</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/6/1/csm_coophimmelblau-pusan1_09105aae91.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">News</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>BMW-Welt Reloaded?</h2> </div> </section>
<img class="caption-media" src="/fileadmin/_processed_/6/b/csm_teaser_02_0a8c7676d1.jpg" width="467" height="312" alt="" /> <section> <span class="article-preview__category">Gebäude</span> <div class="article-preview__headline--wrapper"> <h2>Museum in Denver</h2> </div> </section>